Frokostkurs om ansattes medeierskap i aksjeselskaper

/Global/juslogo%20(1).JPG
2 juridiske timer

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

02.03.2017 08:00 - 10:15

Velkommen til fag, kaffe og frokost på Juristenes Hus!

Meld deg på

Ansattes direkte eller indirekte eierskap i bedrifter har blitt mer utbredt i den senere tid. Slike ordninger, brukt på en god måte, kan være et avgjørende redskap for at virksomheter skal lykkes med å realisere sine ambisjoner. Men både medeierskap og aksjeopsjoner reiser en rekke spørsmål av avtalerettslig, selskapsrettslig og skattemessig art. Hva blir situasjonen dersom en ansatt slutter i jobben og begynner hos en konkurrent? Hvilken verdi skal legges til grunn i forbindelse med virksomhetens tilbakekjøp av aksjer? Kurset tar for seg de viktigste spørsmålene som reiser seg i forbindelse med opsjons og aksjeprogrammer i små og mellomstore virksomheter.