Frokostkurs: Syv nøkler til forhandlinger

Dette kurset gir deg nøkkelbegrepene i et systematisk verktøy du kan bruke når du forbereder og gjennomfører dine viktigste forhandlinger.

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

04.06.2019 08.00 - 10.15

Mled deg på her

HVA LÆRER DU?

Forhandlinger som skaper vekst er en ny forhandlingsmetode som skaper verdifulle resultater i den enkelte forhandling, bygger relasjoner for gjentatte forhandlinger og støtter de strukturer forhandlingene foregår innenfor og er avhengige av for å lykkes. Sverre Blandhol gir deg nøkkelbegrepene i et systematisk verktøy du kan bruke når du forbereder og gjennomfører dine viktigste forhandlinger. 

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode med diskusjon og øvelser. Vi går igjennom hva det vil si å være en god forhandler, og du får en innføring i de syv nøkkelelementene i forhandlinger og blir kjent med hovedtrekkene i metoden bak forhandlinger som skaper vekst.