Grunnleggende kurs i økonomi for jurister som jobber med konkurranserett

På dette kurset får du en grunnleggende opplæring i konkurranseøkonomi.

4 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

01.04.2020 08.30 - 13.00

Medlemmer: 2 800 NOK Andre: 3 400 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset er et innføringskurs for jurister som ønsker å få en grunnleggende opplæring i konkurranseøkonomi. Undervisningen vil med utgangspunkt i konkrete avgjørelser fra Konkurransetilsynet gi en innføring i hvordan bruken av konkurranseøkonomi inngår i rettsavgjørelsen. Utgangspunktet vil være fusjonskontrollavgjørelser som drøfter ensidige virkninger, koordinerte virkninger og effektivitetsforsvaret, men det vil også bli vist hvordan disse analysene er relevante under konkurranseloven §§ 10 og 11. Foreleserne er økonomer og jurister med lang erfaring fra konkurransesaker. Kurset er beregnet på jurister som jobber med konkurranserett, men vil også være relevant for andre rettsområder der økonomi inngår som en integrert del av rettsanvendelsen.