Seminar om endringer i straffeprosessloven – aktiv saksstyring mv.

Sør-Rogaland tingrett inviterer til seminar om endringene i straffeprosessloven som trer i kraft 1. juli 2022.

5 juridiske timer

Vitenfabrikken, Storgata 28, 4307 Sandnes

08.09.2022 10.00 - 15.00

Pris: kr. 500,-

Foredragsholder: Pensjonert høyesterettsdommer Magnus Matningsdal                                                                                                  Paneldeltagere:                  Førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland Politiinspektør Mina Kristin Rød Advokat Stian Kristensen                    Advokat Inger Marie Sunde Nestleder og tingrettsdommer Ørjan Grønlid                                                                                                                                                Ordstyrer: Tingrettsdommer Tor Christian Carlsen

Påmeldingsfrist: Onsdag 15. juni 2022

Meld deg på her

NB! Kurset har et begrenset antall plasser. Hvis det er fulltegnet, kan du sende en e-post til kurs@advokatforenignen.no for å sette deg på venteliste.