Haugesund krets: Årsmøte 2021

Styret innkaller til årsmøte i Haugesund krets av Den Norske Advokatforening, jf. vedtektenes §§ 5-2 og 5-3. Årsmøtet vil bli avholdt digitalt torsdag den 4. mars 2021 kl. 17.00. Mer informasjon om den digitale gjennomføringen kommer senere.

Agenda for årsmøtet, jf. vedtektene § 5-3:

  1. Valg av referent
  2. Årsberetning og årsregnskap for 2020
  3. Fastsettelse av medlemskontingenten i kretsen
  4. Valg av kretsstyre etter innstilling fra valgkomiteen
  5. Valg av valgkomité etter innstilling fra styret  
  6. Eventuelt

Dersom noen medlemmer ønsker behandlet saker utenfor den oppgitte dagsorden, skal det være meddelt kretsens leder senest én uke før møtet åpnes og av lederen straks bringes videre til medlemmene. Forslag som fremmes deretter skal avvises om de ikke er presiseringer eller naturlige følger av debatten på kretsmøtet, jf. § 5-2.

Alle medlemmer oppfordres til å delta.

På vegne av styret i Advokatforeningen Haugesund krets,
Ann-Elin Rossebø
Styreleder