Hedmark krets: Forliksforhandlinger

Kretsen inviterer til kurs om forliksforhandlinger med professor Sverre Blandhol.

4 juridiske timer

Hotel Victoria, Hamar

05.11.2021 11.30 - 16.00

Prs: 1800,-

Meld deg på her

Følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

  • Bruk av ett systematisk rammeverk for å forberede og gjennomføre forliksforhandlinger
  • Kjenne til sentrale metoder for å beregne av prosessrisiko
  • Ha prøvd ut disse kunnskapene i konkrete øvelser og forhandlingssituasjoner

Her kan du se hele kursbeskrivelsen 

Sverre Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med blant annet kontraktsrett, tvisteløsning, forhandlinger og etikk. Han har bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler, og er kjent som en engasjerende og dyktig kursleder og holder en rekke kurs og foredrag for offentlige og private virksomheter. Hans seneste bok er Smarte forhandlinger (Universitetsforlaget 2021).

Påmeldingsfrist 25. oktober.