Hvitvasking og eiendomsmegling, praktisk tilnærming, herunder om legitimasjonskontroll

Kurset som gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av reglene.

3 eiendomsmeglingstimer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

26.08.2020 17.00 - 19.30

Kr. 800,- for medlemmer / 1600,- for ikke medlemmer

Meld deg på her

Med utgangspunkt i hvitvaskingslov og -forskrift samt Finanstilsynets Rundskriv nr. 11/2019 (veileder til hvitvaskingsregelverket) gir kurset oversikt over hvilke tiltak advokatfirmaer bør få på plass for å sikre etterlevelse.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:
1) Kjenn din kunde! – Hva innebærer det i praksis?
2) Gjennomføring av kundekontroll (kundetiltak), herunder ID-kontroll, PEP, reelle rettighetshavere. Salg fra dødsbo, salg gjennom fullmektig. Dokumentasjonskrav.
3) Relevante hvitvaskingsindikatorer i eiendomstransaksjoner. Risikobasert tilnærming og krav til dokumentasjon.
4) Internkontroll og risikostyring knyttet til hvitvasking. (praktisk)

Foredragsholdere er assisterende direktør Dag Hegerstrøm og kjedesjef for Kompetanse og Kvalitet, Advokat Bodil Næssvik, begge PrivatMegleren.
Bodil Næssvik har lang erfaring som leder av fagavdelingen i Norges eiendomsmeglerforbund og kursholder i mange bransjesammenhenger.
Dag Hegerstrøm har mange års erfaring med flere roller i bransjen, herunder opplæring og kursvirksomhet for eiendomsmeglere, medhjelpere og oppgjørsansvarlige, bla.annet på BI.

Dørene åpner kl. 16.30 for registrering og enkel servering i tråd med smittevernrådene.

Kurset gir 3 godkjente eiendomsmeglingstimer for Advokatforeningens medlemmer, og er godkjent obligatorisk etterutdanning etter Finanstilsynets regler.