Eiendomsmegling: Hvitvaskingsregelverket, herunder om legitimasjonskontroll

Kurset gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet bør gå frem for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

3 eiendomsmeglingstimer/3 juridiske timer

Webinar

26.08.2021 17.00 - 19.30

Kr. 800,- for medlemmer / 1600,- for andre

Meld deg på her

Med utgangspunkt i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsorskriften og Finanstilsynets Rundskriv nr. 11/2019 Veileder til hvitvaskingsregelverket får du på kurset oversikt over hvilke tiltak tiltak du må og bør få på plass for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Temaer som vil bli belyst på kurset er blant annet:

1) Kjenn din kunde! Men hva innebærer det i praksis?
2) Gjennomføring av kundekontroll (kundetiltak), herunder ID-kontroll, PEP og reelle rettighetshavere. Salg fra dødsbo og salg gjennom fullmektig. Dokumentasjonskrav.
3) Hva er elevante hvitvaskingsindikatorer i eiendomstransaksjoner? Risikobasert tilnærming og krav til dokumentasjon.
4) Internkontroll og risikostyring knyttet til hvitvasking med et praktisk blikk.

Foredragsholderne er assisterende direktør Dag Hegerstrøm og kjedesjef for Kompetanse og Kvalitet, advokat Bodil Næssvik, begge fra PrivatMegleren.

Dag Hegerstrøm har mange års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, herunder erfaring fra kursvirksomhet for eiendomsmeglere, medhjelpere og oppgjørsansvarlige, bla. annet på BI.

Bodil Næssvik har lang erfaring som leder av fagavdelingen i Norges eiendomsmeglerforbund og benyttes som kursholder i mange bransjesammenhenger.

Kurset gir 3 godkjente eiendomsmeglingsfaglige timer/3 juridiske timer for Advokatforeningens medlemmer, og er godkjent obligatorisk etterutdanning i henhold til Finanstilsynets regler.