Innføring i helserett

Har du begynt eller skal begynne å jobbe med helserett? Her får du en innføring i de viktigste emnene innen sentrale helserettslige lover.

6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

29.04.2020 08.30 - 15.25

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Målet med kurset er å gi en oversikt over prinsipper, reguleringssystem og de viktigste rettigheter og plikter i sentrale lover som pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og tjenestelovene for kommunalhelsetjenesten og spesialisthelstetjenesten.