Innføring i odels- og åsetesrett

Trenger du et overblikk og innsikt i odelsretten? På dette kurset får du en innføring i rettsområdet!

13 juridiske timer / 5 eiendomstimer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

12.11.2020 09.30 - 13.11.2020 15.15

Medlemmer: 6 750 NOK Andre: 8 250 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Noen har fragmentarisk kunnskap om odelsretten og trenger systematisk overblikk og innsikt. Andre har ikke forutgående kunnskap, men interesse for rettsområdet og et behov for å forstå kontekst og sammenheng. Målet med kurset er å innfase nye jurister i odelsretten med sikte på at de kan ta odelssaker etterhvert. 

Hovedvekten legges på teoretisk innføring, men det vil i tillegg bli lagt opp til dialog og enkelte korte praktiske øvelser.

Deltakerantallet er begrenset.