International arbitration and where it is going

Det er en stor glede for Oslo Senter for kommersiell rett å invitere til Senterets første workshop: International arbitration and where it is going

Karl Johans gate 47

29.08.2019 15.00 - 17.00

Velkommen ved Mads Andenæs og Birgitte Hagland

Innleder: Professor Jan Dalhuisen

Panel: Anne Botne (Head of Legal, Neptune Energy), Stephan Jervell, Wiersholm og Thomas K. Svensen, BAHR.

Ordstyrer: Amund B. Tørum, Schjødt, er ordstyrer.

Arrangementet er åpent for alle som er interesserte i kommersiell voldgift.