Yngre Advokater Trøndelag krets inviterer til årets største arrangement på Hotel Britannia

Hotel Britannia, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim

18.08.2022 18.00

Meld deg på her

Yngre Advokater Trøndelag krets inviterer til årets største arrangement på Hotel Britannia. Det vil være foredrag av advokat Øystein Myre Bremset fra Advokatfirmaet Grette, advokat John Christian Elden fra Advokatfirmaet Elden og advokat Inge Ekker Bartnes fra Advokatfirmaet Wiersholm.

Hvem passer arrangementet for?
Arrangementet er åpent for alle av kretsens medlemmer. Grunnet begrenset kapasitet i lokalene praktiseres førstemann-til-mølla-prinsippet. For det tilfelle at påmeldingen overskrider lokalenes kapasitet, vil kretsens medlemmer under 40 år prioriteres. Vi ber på denne bakgrunn om at påmeldte møter. Ved påmelding må man orientere om man ønsker å fortsette kvelden med kretsens medlemmer etter foredraget, dette slik at booking av lokale for dette kan avklares.

Temaer som vil bli belyst:
Det første foredraget omhandler prosessrisiko fra en pokerspillers perspektiv. Kveldens andre foredrag omhandler forsvarerrollen, og vil bestå av q & a om høyprofilerte straffesaker. Det tredje foredraget omhandler Wiersholms tanker om vekst og utvikling rundt deres etablering av sitt kontor i Trondheim, sentrale utviklingstrekk i det norske advokatmarkedet, samt litt orientering om havvind på norsk sokkel, den nye norske industrien som vil prege de kommende generasjoner og vil være en bærebjelke i det grønne skiftet i en årrekke fremover.

Hva lærer du?
Foredragene vil gi en innføring i metoder for vurdering av prosessrisiko og prosesshåndtering, forsvarerrollen med utgangspunkt i høyprofilerte straffesaker, og sentrale trekk ved rettsområdet havvind.

Annet:
Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være matservering under foredragene.

Alle påmeldte oppfordres til å sende spørsmål knyttet til de tema foredragene omhandler i forkant av arrangementet, slik at foredragsholderne kan forberede seg. Alle spørsmål vil bli anonymisert, og kan sendes per e-post til yatrondelag@yahoo.com. Det vil for øvrig også være anledning til å stille spørsmål under foredragene dersom det er tid til det.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret i Yngre Advokater i Trøndelag