Fysisk kurs om antihvitvaskingsarbeid i advokatforetak

2 juridiske timer

Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164 Oslo

14.09.2022 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Foredragsholdere: Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Påmeldingsfrist: Onsdag 14. september 2022

Meld deg på her

Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering har for alvor inntatt advokatbransjen. Selv flere år etter hvitvaskingslovens ikrafttredelse, står flere av hvitvaskingslovens store spørsmål fortsatt uavklart: Når gjelder den? Hvilke forhold har man rapporteringsplikt på, og hvor langt går egentlig rapporteringsforbudet? Og hva når advokaten selv har vært involvert i en transaksjon han i ettertid oppfatter som mistenkelig? 

I dette kurset gjennomgår vi hvitvaskingslovens kjerneforpliktelser; kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Forutsetningen for riktig oppfyllelse av disse forpliktelsene er imidlertid at foretaket har gjennomført en overordnet risikovurdering og har utarbeidet hvitvaskingsrutiner som blir tilstrekkelig implementert på saksnivå. Hvordan går man frem når disse overordnede dokumentene skal utarbeides?

Parallelt med hvitvaskingslovens omfattende krav til innsamling av opplysninger, stiller personvernlovgivningen strenge krav til behandling av personopplysninger. Vi ser nærmere på kulturkonflikten og hvordan de ulike oppbevaringsreglene og personvernprinsippene kan etterleves i praksis.

Kursinnhold:

  • Hvitvaskingslovens system fra A til Å
  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
  • Hvitvaskingsrutiner
  • Hvilke oppdrag omfattes av hvitvaskingsloven?
  • Plikter på saksnivå
  • Red-flag-situasjoner
  • GDPR og krav til arkivhold
  • Paradoksene