Nasjonal likestillingskonferanse 2023: Penger, makt og kjønn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) inviterer til Nasjonal likestillingskonferanse 2. mars 2022, i forbindelse med kvinnedagen. Dette er regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn.

Det gamle museet, Dronningens gate 4, 0152 Oslo. Konferansen skal strømmes, så det vil være mulig å delta digitalt.

02.03.2023 09.00 - 02.02.2023 13.00

Tema for konferansen: Økonomisk selvstendighet og økonomisk likestilling.

Meld deg på