Velkommen til Privatrettssymposiet 2022:

Oslo Senter for Kommersiell retts nyttårssymposium.

Gamle festsal

Gamle festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

13.01.2022 10.15 - 14.01.2022 13.30

Symposiet er spekket med dagsaktuelle rettslige temaer over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

Les mer og meld deg på her

Privatrettssymposiet arrangeres annet hvert år i regi av Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR). Formålet med symposiet er å synliggjøre bredden og dybden i forskningen innen kommersiell rett, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv.

Årets program er utformet i samarbeid mellom Privatrettssymposiets styre og vitenskapelige råd. Hver sesjon har egne fagansvarlige, som har arbeidet frem sesjonenes nærmere faglige innhold. Fagansvarlige for årets åpningssesjon er advokat Dr. juris Are Stenvik, BAHR og professor Birgitte Hagland. Fagansvarlige for sesjonene om ”Virksomhetsoverdragelse” er professor Margrethe Buskerud Christoffersen og professor Marianne Jenum Hotvedt. Fagansvarlige for sesjonene om ”Data som formuesgode og data som ressurs” er professor Harald Irgens-Jensen og professor Tobias Mahler. Fagansvarlig for sesjonen om ”Tilbakesøking” er professor Amund Bjøranger Tørum, og fagansvarlig for sesjonen om ”Kontraktsrett i koronaens tid” er førsteamanuensis Herman Bruserud.