Invitasjon til webinar om advokatetikk i praksis

2 etikktimer

Webinar

16.02.2022 17.00 - 19.00

Kurset er gratis for studentmedlemmer.                

Pris: Kr 600 for medlemmer / kr 1200 for andre

Meld deg på her

Hva lærer du?

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om advokatetikk.

Med utgangspunkt i siste års disiplinærsaker vil kurset belyse sentrale temaer innen advokatetikk:

  • Advokatens opptreden
  • Oppfølging av klient
  • Salær
  • Fortrolighet
  • Interessekonflikt

Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis. Det vil blant annet være fokus på hva som er viktig å tenke på før man påtar seg et advokatoppdrag og hvilke plikter man har ved gjennomføringen av oppdraget, hvilke krav som stilles til advokatens salærberegning og hovedregelen og spesialbestemmelsene om fortrolighet og interessekonflikt.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform                                                                                                           

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder:

Hannah Marion Salvador er juridisk rådgiver og arbeider til daglig med advokatetikk og disiplinærsaker i Advokatforeningens sekretariat. Salvador gir også veiledning til medlemmer om hvordan man skal etterleve kravene i Regler for god advokatskikk.

Kurset er gratis for studentmedlemmer av Advokatforeningen.