Hvitvasking og eiendomsmegling - en praktisk tilnærming

Kurset gir deg praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

3 eiendomsmeglingstimer

Webinar

31.01.2023 17.00 - 19.30

Pris: Kr. 800,- for medlemmer / 1600,- for ikke medlemmer

Foredragsholder: Advokat, Fredrik B. Grimstad og advokatfullmektig, Bjørn B. Mæland

Påmeldingsfrist: Tirsdag 31. januar 2023

Meld deg på her

Hva lærer du?

Med utgangspunkt i hvitvaskingslov og -forskrift samt Finanstilsynets Rundskriv 4/2022 (veileder til hvitvaskingsloven), gir kurset oversikt over hvilke tiltak advokater bør ha på plass for å sikre etterlevelse.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

1) Virksomhetsinnrettet risikovurdering

2) Kundetiltak og løpende oppfølging

3) Undersøkelse- og rapporteringsplikten

4) Relevante hvitvaskingsindikatorer i eiendomstransaksjoner

5) Internkontroll og risikostyring knyttet til hvitvasking

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet og som jobber med eiendomsmegling.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et tre-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholderne

Advokat Grimstad er advokat og partner i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Advokat Grimstad har erfaring med forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varsling, granskning, compliance, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og næringslivets menneskerettighetsansvar.

Advokatfullmektig Mæland jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS med temaer som blant annet omfatter anti-hvitvasking, anti-korrupsjon, gransking og forebygging av misligheter.

Advokat Grimstad og advokatfullmektig Mæland har erfaring med å jobbe med forebygging og avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering for en rekke ulike rapporteringspliktige grupper, blant annet eiendomsmeglingsbransjen.