Velkommen til webinar om tvangssalg

2 eiendomstimer

Webinar på Teams

05.04.2022 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for andre

Foredragsholder: Birgitte Midgaard

Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. april 2022

Meld deg på her

Hva lærer du?

Kurset er ment å være et praktisk rettet kurs med fokus på problemer og utfordringer sett fra medhjelperrollen, blant annet medhjelpers kontakt med partene, medhjelpers omsorgsplikt og bruk av tvangsmidler.

I kurset gjennomgår vi de viktigste bestemmelsene som regulerer forholdet.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Formålet med medhjelperrollen
  • Medhjelpers kontakt med partene
  • Medhjelpers omsorgsplikt og ansvaret dette medfører
  • Bruk av tvangsmidler
  • Gjennomføring av tvangssalg med og uten saksøktes medvirkning

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for advokater som stiller sikkerhet for eiendomsmegling, men også for deg som tenker å starte med eiendomsmegling. Passer for enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform                                                                                                                    Kurset gjennomføres som et to-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder:
Advokat Birgitte Midgaard har lang erfaring med tvangssalg og jobber som advokat i Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS i Kragerø, et firma som driver advokatpraksis og eiendomsmegling.