Kurs

Sør-Rogaland krets: Antihvitvasking ajourføringskurs 2024

Sør-Rogaland krets inviterer til antihvitvasking ajourføringskurs, med Andreas Christer Carlbom og Angeline Haraldsen Riis som foredragsholdere.

Kursets innhold: 

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvvl.) er man forpliktet til å gjennomføre årlig opplæring (av advokater og ansatte) og årlig ajourføring (av risikovurdering og rutiner). Det er altså ikke tilstrekkelig at man har skaffet seg kunnskap om regelverket og har utarbeidet risikovurdering og gode arbeidsrutiner. Årlig opplæring og ajourføring skal kunne dokumenteres.

På vårt kurs gjør vi en rask gjennomgang av etterlevelsen av pliktene etter regelverket, med tips spesielt for små og mellomstore advokatfirma. Deretter tar vi for oss kravet til oppdatering av rutiner og risikovurdering, og nyheter som det forventes at advokater kjenner til. Til slutt snakker vi om innholdet i og erfaringer fra tilsyn.

Vi gjør også en overordnet gjennomgang av GDPR regelverket, herunder forholdet mellom hvvl. og GDPR regelverket. 

Sør-Rogaland krets: Antihvitvasking ajourføringskurs 2024

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Hotel Victoria, Skansegata 1, 4006, STAVANGER
Dato
Tid
17:00 - 20:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.2 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 800
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert