Juristkongress: forvaltningsrett E-fagspor

Juristkongress 2020 er høstens store begivenhet. Tradisjonen tro vil vi by på et dagsaktuelt, utfordrende og variert fagprogram, med profilerte jurister og foredragsholdere fra ulike profesjoner. Du kan velge mellom fagsporene forvaltningsrett, arbeidsliv, sikkerhet og virksomhetsstyring. I år tilbyr vi temaet forvaltningsrett som et digitalt fagspor. Rigg deg til ved PC'en og følg Juristkongressen fra The Hub den 19. november!

6 juridiske timer

E-kurs

19.11.2020 08.45 - 17.45

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Juridisk metode danner grunnlaget for alt juridisk arbeid. Er tradisjonell norsk rettstenkning passé?

Arkivloven skal sikre at det offentlige har arkiv som ivaretar rettslig og forvaltningsmessig dokumentasjon på det som skjer i forvaltningen. Med dette skaper arkivlovens journalføringsplikt grunnlaget for innsyn etter offentleglova. Riktig journalføring er helt avgjørende for tillit til den offentlige forvaltning. 

Offentleglova skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. God kjennskap til disse bestemmelsene danner grunnlaget for en riktig håndhevelse av loven. Til sammen danner arkivloven og offentleglova grunnlaget for hvordan allmenheten enten som privatpersoner, organisasjoner eller presse kan følge med på hva som foregår i forvaltningen. Fungerer dette regelverket slik det skal?

Forholdet mellom skole og hjem blir stadig mer digitalisert. Den senere tid har også undervisningen i langt større grad blitt digitalisert. Hvilke utfordringer står foreldre, elever, lærere og skolens administrasjon overfor i dette nye digitale landskapet?

Økt digitalisering gir nye muligheter for deling av data mellom ulike offentlige organer. Hva er problemstillingene – på godt og vondt? 

En åpen forvaltning er full av juridiske gråsoner og dette knippet av foredrag tar deg med gjennom deler av terrenget. Bli med på den digitale vandringen! 

Lenke til direktesendingene vil bli tilsendt dagen før arrangementet og du vil finne alle dine e-kurs med tilhørende dokumentasjon på Min Side på jus.no