JUS-KURS: Advokatkurset

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Webinar

01.09.2021 09.00 - 29.10.2021 15.00

Medlemmer: 15 250 NOK / Andre: 15 250 NOK

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatrollen. Kurset har som formål å gi deltakerne kunnskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket, kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/e-kurs og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening – en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

All undervisning vil foregå digitalt høsten 21.