JUS-KURS: Ajourføringskurs i EU/EØS-rett

4 juridiske timer

Webinar

25.10.2021 09.00 - 12.30

Medlemmer: 2 500 NOK / Andre: 3 100 NOK

Les mer og meld deg på her

Ønsker du å holde deg oppdatert på EØS-retten, og seneste rettsutvikling fra EU- og EFTA-domstolen, er dette kurset for deg. Gjennom ajourføringskurset i EØS-rett vil deltakerne få oversikt over nye rettsavgjørelser fra domstolene i Luxembourg knyttet særlig til de fire friheter, få en oppdatering fra ESA på viktige saker og prioriteringer, samt en praktisk gjennomgang av utvalgte EØS-rettslige problemstillinger, som henvisning til EFTA-domstolen. Kurset passer for alle som har befatning med EØS-rett, særlig dommere, advokater, og jurister i forvaltningen. Kurset forutsetter alminnelig kjennskap til EØS-retten, men krever ellers ingen særskilte forhåndskunnskaper. Samtlige foredragsholdere har lang erfaring med håndtere EØS-rettslige spørsmål for domstolene og i forvaltningen, og fra EØS-institusjonene i Brussel.