JUS-KURS: Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett i sivile saker

I samarbeid med Høyesterett arrangerer JUS et eget kurs spesialtilpasset saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett i sivile saker.

7 juridiske timer

Høyesterett, Høyesteretts plass, Oslo

04.10.2021 08.30

Medlemmer: 3 350 NOK Andre: 3 350 NOK

Les mer og meld deg på her

Kurset gir deg som advokat et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier – fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Etter endt kurs vil du få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet , og du vil få tilgang til et betydelig eksempelmateriale. 

JUS arrangerer dette kurset i samarbeid med Høyesterett. Det arrangeres i Høyesteretts Hus, og deltakerne gis tilbud om en omvisning i lokalene. 

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.