JUS-KURS: Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

7 juridiske timer

Høyesterett, Høyesteretts plass, Oslo

26.04.2021 08.30 - 16.30

Medlemmer: 3 250 NOK / Andre: 3 250 NOK

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset gir deg som advokat et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier – fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Etter endt kurs vil du få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet , og du vil få tilgang til et betydelig eksempelmateriale. JUS arrangerer dette kurset i nært samarbeid med Høyesterett. 

Kurset arrangeres i Høyesteretts Hus,og deltakerne gis en omvisning i lokalene etter endt kurs. 

NB: Avhengig av situasjonen i april 2021 kan det bli aktuelt å sende/avholde kurset heldigitalt. Kurset vil da bli hold i Zoom Meeting – hvor det vil overføres i sanntid og med mulighet for toveis kommunikasjon mellom foreleser og deltakere. Kurset vil da gå på samme dato som oppsatt.

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.