JUS-KURS: Argumentasjon og prosedyreteknikk

Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre! I år kan du delta på kurset digitalt.

6 juridiske timer

Digitalt

04.05.2021 09.00 - 16.00

Medlemmer: 4 150 NOK / Andre: 5 250 NOK / Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset tar for seg gjennomføring av innledningsforedraget og prosedyre, herunder bl.a. formål, rammer og struktur for de to innleggene. I tillegg gis det en innføring i mer generelle prinsipper for retorikk, argumentasjon og fremføring. Kurset består av forelesninger og diskusjon. I tillegg vil det være en praktisk oppgave knyttet til en innledning og prosedyre hvor deltakerne blir aktivisert.

Kurset vil bli lagt opp digitalt gjennom Zoom Meeting. Dere som deltakere vil være på skjerm og vil kunne se og  kommunisere med hverandre og foreleserne samt gjennomføre gruppearbeid digitalt.