JUS-KURS: Argumentasjon og prosedyreteknikk

Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre! Velkommen til webinar.

6 juridiske timer

Webinar

27.09.2021 09.00 - 16.00

Medlemmer: 4 150 NOK / Andre: 5 250 NOK

Les mer og meld deg på her

Kurset tar for seg gjennomføring av innledningsforedraget og prosedyre, herunder bl.a. formål, rammer og struktur for de to innleggene. I tillegg gis det en innføring i mer generelle prinsipper for retorikk, argumentasjon og fremføring. Kurset består av forelesninger og diskusjon. I tillegg vil det være en praktisk oppgave knyttet til en innledning og prosedyre hvor deltakerne blir aktivisert.

Kurset vil bli lagt opp digitalt gjennom Zoom Meeting. Dere som deltakere vil være på skjerm og vil kunne se og  kommunisere med hverandre og foreleserne samt gjennomføre gruppearbeid digitalt. Begrenset antall deltakere.

_______________

NB: JUS tilbyr nå et digitalt abonnement, hvor du får tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Les mer om dette her.