JUS-KURS: Det årlige ajourføringskurset i Oslo

Kurset belyser et bredt spekter av faglig relevante problemstillinger. Årets kurs går over to effektive dager med hele 13 timer undervisning.

13 juridiske timer / 1 ikke-juridisk time / 2 etikktimer

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

29.11.2021 09.00 - 30.11.2021 16.45

Medlemmer: 6 950 NOK / Andre: 8 550 NOK

Les mer og meld deg på her

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om barnevern, arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til oppsigelse, den gode prosess - dommerens forventinger til advokatene til å gjennomføre en hovedforhandling - EØS rett  og aktuell kontraktsrett - praksis det siste året som har praktisk betydning.

Kurset gir 13 juridiske timer , 2 etikk timer og 1 eiendomstime ihht Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater som driver eiendomsmegling.

Hvis livestream er aktuelt for deg, kan du gå til kursanonnsen for livestream her.