JUS-KURS: Det årlige bistandsadvokatkurset

Dette er årets kurs for deg som arbeider som bistandsadvokat! Årets bistandsadvokatkurs arrangeres heldigitalt, slik at du kan delta på kurset der du er; hjemmefra, underveis eller på jobben.

7 juridiske timer

Digitalt

15.03.2021 08.30 - 16.30

Medlemmer: 4 300 NOK Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

I år tilbyr vi det årlige bistandsadvokatkurset heldigitalt og direkte i sanntid, slik at du kan følge kurset der du er. Dette kurset er årets faglige arena for deg som jobber som bistandsadvokat. Du får en faglig oppdatering på rettsutviklingen, med fokus på relevante temaer for bistandsadvokater. 

I tillegg til nyheter i rettspraksis og lovgivningen, behandles temaer som erstatningsrett, hvor kontoret for voldsoffererstatning vil presentere aktuelle saker. Fra Riksadvokaten presenteres utvalgte straffeprosessuelle problemstillinger knyttet til dokumentinnsyn, taushetsplikt og bevisavskjæring. Kurset ser også nærmere på anvendelsesområdet for straffelovens § 282 og nytt fra bistandsadvokatutvalget.

Kurset vil gå digitalt, uten fysisk deltakelse. Det skiller seg fra andre livestreamkurs, da vi gjennomfører kurset i Zoom Meeting, med mulighet for å kunne stille spørsmål og eventuelt avklare problemstillinger direkte til foreleserne og kursleder. 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs, som dette årlige bistandsadvokatkurset (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.