JUS-KURS: Det årlige familie- og arverettskurset

Få med deg siste nytt i familie- og arveretten! Dette er høstens faglige og sosiale møteplass for deg som arbeider innen fagområdet.

6 juridiske timer

Webinar eller Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

20.10.2021 08.30 - 15.30

Medlemmer: 4 300 NOK / Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Velkommen til det årlige kurset i familie- og arverett 2021. Kurset holder deg oppdatert på familie-, arve- og skifterettens område med vekt på nyheter av betydning. Kurset er for deg med erfaring på området som ønsker å dykke dybere ned i ulike tematikker. Vi har de faste ajouføringstimene, hvor deltakere blir oppdatert på ny lovgivning og relevant praksis. Etter det går vi grunndig i dybden med to temaer. Internasjonalprivatrett blir behandlet av Katrine Kjærheim Fredwall og Advokat Vidar Brobakken tar for seg skattespørsmål i forbindelse med skifte. Det er satt av god tid til begge temaer, så ha klar spørsmål, hvis du lurer på noe.   

Kurset avholdes også digitalt