JUS-KURS: Det årlige helserettskurset

Dette er et fordypnings- og ajourføringskurs for deg som er erfaren helserettsjurist. Her får du faglig påfyll med fagfeller fra hele helserettsmiljøet i hyggelige omgivelser!

6 juridiske timer

Webinar eller Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

28.10.2021 08.30 - 16.15

Medlemmer: 4 300 NOK / Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Her får du en oppdatering på helserettens område, med vekt på nyheter av betydning. Vi har en fast ajouføringstime, hvor deltakere blir oppdatert på relevant praksis som har vært det siste året. I tillegg har vi denne høsten en egen oppdatering på smittevernloven, hvor underviserne vil ta opp spørsmål om vaksine, karantene og frivillighet og tvang. Disse spørsmålene belyses også ut fra et menneskerettslig synspunkt og sett fra en kommuneadvokats ståsted. På slutten av dagen får vi ulike perspektiver på pasientjournallovens § 26 blant annet om hvem som skal føre tilsyn og når.

På dette kurset får du høre foredrag fra Norges fremste og mest erfarne ledere og fageksperte. Kurset gir nyttige faglige oppdateringer og praktiske tips. Dette er en viktig arena for deltakere til å bygge nettverk og utveksle erfaringer.

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i helserett. Rigg deg til ved PC-en og følg kurset digitalt og «live». Mer informasjon her.