JUS-KURS: Det årlige kurset for eiendomsmeglere

Her får du en oppdatering av rettspraksis og nytt fra Finanstilsynet, samt aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Webinar eller Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

22.11.2021 09.00 - 23.11.2021 17.00

Medlemmer: 6 550 NOK / Andre: 8 950 NOK

Les mer og meld deg på her

Tradisjonen tro tilbyr vi det årlige kurset for advokater som opptrer som eiendomsmeglere og som er underlagt krav om etterutdanning etter eiendomsmeglingsloven eller forskriften. 

Mange av dere opptrer som meglere i forbindelse med at dere har advokatoppdrag i skifter eller andre saker hvor fast eiendom inngår. På årets kurs får du mulighet for å skjerpe rolleforståelsen samtidig som du øker innsikten både i det meglingsfaglige og i eiendomsjussen. Hvorfor er dette viktig akkurat nå?

I NOU 2021:7 om trygg og enkel eiendomsmegling foreslår utvalget at advokatenes rett til eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen oppheves og at de må søke Finanstilsynet om tillatelse til dette i et foretak. Det foreslår også at det skal innføres krav til eiendomsmeglingsfaglig kompetanse, men at dette skal reguleres nærmere i forskrift. Med ca. 1000 advokater som er registrert som meglere hos Finanstilsynet og hvor mange av disse er å finne blant dere som deltar fast på dette kurset, retter vi denne gangen fokuset særlig på meglerrollen. Vi setter scenen ved å følge opp på mellommannsbegrepet, tar for oss de sentrale delene av NOU'en og stiller skarpt på praktisk eiendomsmegling. Oppgjørsbolken gjøres enda mer konkret og praktisk og hvitvasking er en "never ending story". De faste postene om oppdatering på rettskildebildet og nytt fra Finanstilsynet hører med. Det gjør også et par aktuelle eiendomstemaer som bl.a. hyblifisering.

Vi vet at veien fra NOU til lov og forskrift kan ta tid og at utfallet ikke er gitt. Bruk tiden godt og meld deg på!

Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her.