JUS-KURS: Det årlige kurset i compliance

Dette kurset passer for deg som jobber med compliance, uavhengig av bransje, sektor eller profesjon. Du vil bli oppdatert på de viktigste trendene og nyhetene innen compliance-området.

9 juridiske timer

Webinar eller Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

21.10.2021 09.00 - 16.30

Medlemmer: 4 300 NOK / Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Det årlige compliancekurset blir i år arrangert i Oslo som et hybrid dagskurs. Årets kurs får vi en tradisjonell gjennomgang med rettspraksis det siste året og vi får besøk av Finanstilsynet som vil gjennomgå hvilke saker de har prioritert i løpet av 2021. Årets årlig kurs vil ta en dypdykk åpenhetsloven hvor vi gjennomgår loven og hvordan den vil påvirke compliancearbeidet videre for norske virksomheter. Det vil være anledning til å stille spørsmål til foredragsholdere og panelister. Tilslutt vil vi ha en caseoppgave hvor vi deler inn deltakere i grupper både fysisk og digitalt og har en plenumsgjennomgang i etterkant. Caseoppgaven vil bli sendt til deltakere når kurset nærmer seg. 

Dersom du ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her

Påmeldingsfrist: 23. september.