JUS-KURS: Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Er du oppdatert på rettsutviklingen? På dette kurset får du presentert nyheter og aktuelle temaer innen rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso.

7 juridiske timer

Webinar eller Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

24.11.2021 09.00 - 16.45

Medlemmer: 4 300 NOK / Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Det årlige tvangsfullbyrdelse- og inkassokurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. Kurset inneholder det årlige oppdateringsforedraget, i år ved Mathias Haugan, samt en rekke temaer som er etterspurte blant våre deltakere. I år vil kurset ta for seg samspillet mellom domstolen og medhjelper ved gjennomføring av tvangssalg, foreldelse i tvangssalg og salgspant, kryptovaluta som utleggsobjekt og rettspraksis vedr. Bank-ID svindel. Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg har nylig utgitt en bok om beslagsretten og deler av sin kunnskap om rettsvern for løsørekjøp. 

Kurset avholdes også som livestream.