JUS-KURS: Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset

Velkommen til årets oppdateringskurs, hvor vi skal innom aktuelle temaer og endringer innen et spennende rettsfelt i stadig utvikling.

7 juridiske timer

Webinar eller Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

02.11.2021 09.00 - 16.45

Medlemmer: 4 300 NOK / Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset vil alltid gi deg den årlige oppdateringen på varemerke- og designretten, patentretten og etterligningsvernet. Oppdateringsforedragene gir en god oversikt over aktuelle temaer og endringer innenfor rettsfeltet. I år vil vi i tillegg berøre temaer som individuell pantsettelse av varemerker og patenter, endringer i varemerkeloven, habilitetsproblemstillinger knyttet til fagkyndige vitner og digitalisering i offshore-næringen. I tillegg får vi et eget foredrag om IP-strategi. Mer om de enkelte foredrag finner du nærmere beskrevet i programmet.

Kurset er også tilgjengelig som livestream.