JUS-KURS: Det årlige selskapsrett- og transaksjonskurset

Den årlige selskapsrett- og transaksjonskonferansen har en lang tradisjon på å samle Norges fremste fageksperter innen selskap- og transaksjonsrett. Du vil få en unik mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer.

8 juridiske timer

Webinar eller Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

21.10.2021 09.00 - 21.10.2201 17.00

Medlemmer: 4 300 NOK / Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Årets selskapsrett gjennomføres i Oslo som et hybrid-dagskurs. Deltakere vil få en ajourføring av rettspraksis det siste året. I tillegg vil vi ta en dypdykk i teamer som blant annet når morselskapet kan risikere ansvar ved konsernstyring, strukturerte salgsprosesser og endringer i foretakslovgivning.  Vi har med oss landets fremste eksperter innen selskaps- og transaksjonsrett. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. 

Deltakere som ikke har anledning til å delta fysisk, kan delta digitalt.