JUS-KURS: Det årlige sivilprosesskurset

På dette kurset får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

7 juridiske timer

Webinar eller Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo

18.10.2021 08.30 - 17.00

Medlemmer: 4 300 NOK / Andre: 5 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Dette er en faglig arena for de som arbeider med prosess og prosessrelevante rettslige problemstillinger. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen, samt ta opp til behandling særlige emner og temaer som er aktuelle for fagområdet. Vi vil ha en ajourføring på rettsutviklingen og nytt fra Høyesterett, slik at dere er oppdatert på aktuelle lovendringer og endringer på vei og ikke minst viktig avgjørelser som har kommet til siste året. I tillegg tar vi opp praktiske og aktuelle prosess temaer som aktiv sakstyring, gruppesøksmål med mer. 

Kurset holdes også gjennom livestream.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.