JUS-KURS: EØS-rett i praksis – e-kurs og fysisk oppmøte

Hvordan er din EØS-rettslige ryggmargsrefleks? Nå kan du bli enda bedre til å identifisere relevante problemstillinger og rettsregler innen sentrale rettsområder. Kurset er digitalt og fysisk, med forberedelser i form av e-kurs, og et fysisk kurs 9.november.

10 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo

09.11.2021 08.30 - 15.00

Medlemmer: 4 900 NOK / Andre: 6 000 NOK

Les mer og meld deg på her

Dette kurset består av en grunnmodul på 7 x 45 minutter e-kurs som må fullføres før deltakelse på kurset den 9. november. Disse e-kursene legges ut på «min side» innen en uke etter påmelding.

 Det forberedende e-kursets temaer, er:

  • Hva er egentlig EØS-rett? Introduksjon og grunntrekk v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
  • Nærmere om det indre marked og de fire friheter v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
  • Rettsanvenderens møte med EØS-retten; EØS-rettslig metode; Domstolskontroll med EØS-rett v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
  • Praktiske rettskildesøk v/ Hovedbibliotekar Inger M. Hamre, UiO, Nordisk institutt for sjørett
  • Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett og advokat Stephan L. Jervell, Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo
  • EØS-rettslig erstatningsansvar v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett
  • EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett og foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen v/ Høyesterettsdommer Henrik Bull, Norges Høyesterett

Etter fullført grunnmodul kan deltakeren delta på det fysiske kurset den 9. november. Kurset består av forelesning og casejobbing i grupper med aktiv deltakelse. Casene som det jobbes med blir også tilgjengelig på «min side» i god tid i forkant av kurset og det forventes at deltakerne har lest og satt seg godt inn i disse, så det er mulig å delta og bidra til diskusjonen i gruppene. 

Merk at påmelding til det fysiske kurset den 9. november stenges en uke før det avholdes.