JUS-KURS: Forliksforhandlinger

Forliksforhandlinger er den vanligste måten å løse tvister på. Dette kurset gjør deg bedre i stand til å identifisere og forstå sentrale suksessfaktorer for å oppnå gode resultater i forhandlingene.

6 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, Oslo

10.06.2021 08.30 - 16.00

Medlemmer: 4 150 NOK / Andre: 5 250 NOK

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Forliksforhandlinger er den vanligste måten å løse tvister på. For å oppnå gode resultater er det viktig å gjøre gode analyser og sette riktige mål. Du må dessuten kunne gjennomføre forhandlingene med bevisst forståelse av sentrale hindringer og muligheter som kan påvirke resultatet. Beregning av prosessrisiko, fastsettelse av mål i forhandlingene og strategi for å oppnå dem er derfor av sentral betydning for advokaten. 

Nyere forskning har identifisert viktige hindringer og sentrale suksesskriterier for å nå frem til gode resultater i forliksforhandlinger. Dette kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler frem forlik på vegne av klienter. 

 Etter endt kurs vil deltakerne: 

  • Kjenne til sentrale metoder for å beregne av prosessrisiko 
  • Forstå hvordan representasjon kan fremme eller hemme løsninger, samt andre sentrale hindringer for løsning og hvordan man kan håndtere dem
  • Ha prøvd ut disse kunnskapene i konkrete øvelser og forhandlingssituasjoner. 

 Begrenset antall deltakere.