JUS-KURS: Innføring i offentlige anskaffelser

Ønsker du en god innføring i anskaffelsesregelverket, er dette kurset for deg. Dette er et grunnleggende kurs, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene – for både oppdragsgivere og tilbydere.

12 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, Oslo

02.12.2021 09.30 - 03.12.2021 15.30

Medlemmer: 5 800 NOK / Andre: 7 400 NOK

Les mer og meld deg på her

Offentlig sektor gjør innkjøp for om lag 500 milliarder årlig. Anskaffelsesreglene skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom ressurseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Regelverket som styrer prosessene er samtidig komplisert, og i stadig endring. 

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i anskaffelsesregelverket, med særlig fokus på de viktigste praktiske utfordringene - for både oppdragsgivere og tilbydere. Det foretas en helhetlig gjennomgang av de viktigste delene av regelverket, som gir deltakeren god innsikt i hvordan regelverket praktiseres. 

Kurset er utviklet og forbedret over flere år, og får svært gode tilbakemeldinger. Det hensyntar den seneste utvikling i rettskildebildet, og har en praktisk tilnærming. Det kreves ingen forkunnskaper om anskaffelsesrett.