JUS-KURS: Internasjonal skatterett - nyheter og trender

Her får du en oversikt over sentrale regelendringer og dommer de siste årene innenfor direkte skatt, herunder norske regler, norske og utenlandske dommer, nyheter innenfor EØS og EU, og sentrale endringer i OECDs kommentarer.

7 juridiske timer

Digitalt

19.04.2021 08.30 - 16.30

Medlemmer: 4 150 NOK / Andre: 5 250 NOK

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Internasjonale skatterettslige problemstillinger blir stadig mer aktuelt som følge av økt bevissthet hos selskapene om skatteplanlegging, men også et ønske om betaling av rett skatt til rett tid og til rett land. Dette forsterkes ved økt fokus på skattekontroller i en rekke land internasjonalt, men også utstrakt bruk av "skattekonkurranse" landene imellom. 

Kurset gir en oversikt over sentrale regelendringer og dommer de siste årene innenfor direkte skatt, herunder norske regler, norske og utenlandske dommer, nyheter innenfor EØS og EU, og sentrale endringer i OECDs kommentarer. Vi ser også på utviklingen i internasjonal avgift.  Det vil være et særlig fokus på "reelt etablert" kriteriet ifm fritaksmetoden og NOKUS. Kurset gir kunnskap om regler og trender som er sentrale ved utøvelse av virksomhet i utlandet fra et skatteperspektiv, men også for å identifisere og redusere risiko og fallgruver.