JUS-KURS: Oversikt over reglene om taushetsplikt

Dette webinaret gir en oversikt over forvaltningslovens regler om taushetsplikt med tilhørende unntak, og hvordan taushetspliktsreglene kan håndteres i praksis.

3 juridiske timer

Webinar

12.10.2021 08.50

Medlemmer: 2 900 NOK / Andre: 3 550 NOK

Les mer og meld deg på her

Forvaltningen er avhengig av å motta en rekke opplysninger for å fatte riktige vedtak. Flere av disse opplysningene vil være underlagt taushetsplikt. Reglene om taushetsplikt skal sikre at opplysninger borgerne kan ha grunn til å holde hemmelig, ikke spres mer enn nødvendig. De skal også sikre at borgerne har tillit til at opplysningene om dem forvaltes forsvarlig, slik at folk er villige til å gi opplysningene forvaltningen trenger.

Reglene om taushetsplikt kan imidlertid oppleves å stå i veien for en effektiv forvaltning og samarbeid på tvers av etater. Dette innebærer at det er gjort flere unntak fra reglene om taushetsplikt for å ivareta andre kryssende hensyn.

Kurset gir en oversikt over forvaltningslovens regler om taushetsplikt med tilhørende unntak, og hvordan taushetspliktsreglene kan håndteres i praksis. Kurset vil også sette reglene om taushetsplikt i sammenheng med reglene om opplysningsplikt og opplysningsrett i lovgivningen for øvrig.

Kurs vil gå heldigitalt!

______________

 

NB: JUS tilbyr nå et digitalt abonnement, hvor du får tilgang til alle e-kurs, webinarer, i tillegg til to valgfrie livestreamkurs. Les mer om dette her.