JUS-KURS: Prosess i skatte- og avgiftssaker

Å prosedere skattesaker for domstolene krever en kombinasjon av inngående skattefaglig kompetanse og en forståelse av hva som skal til for å overbevise og vinne frem i en rettssak. På dette kurset er målet å gjøre gode skatteadvokater og -rådgivere til like gode prosedyreadvokater.

4 juridiske timer

Webinar eller Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, Oslo

10.11.2021 08.30 - 13.00

Medlemmer: 2 900 NOK / Andre: 3 550 NOK

Les mer og meld deg på her

Å prosedere skattesaker for domstolene krever en kombinasjon av inngående skattefaglig kompetanse og en forståelse av hva som skal til for å overbevise og vinne frem i en rettssak. Siktemålet med kurset er å gi skatte- og avgiftsjurister (advokater, rådgivere og ansatte i Skatteetaten) en bedre forståelse av hvordan sakene behandles i domstolene, herunder hvordan staten forbereder rettssakene, hvordan det kan oppleves å møte staten i retten, og hva som egentlig kan føre til at et skatte- eller avgiftsvedtak kjennes ugyldig. 

Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her.