JUS-KURS: Stiftelser i den nye arveloven

Delta på Digilunsj om familie- og arverett! Webinaret gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling.

2 juridiske timer

Digitalt

20.04.2021 11.00 - 12.45

Medlemmer: 1 500 NOK / Andre: 2 000 NOK / Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Den som etterlater seg arv kan ha et ønske om å gi arven til et spesifikt formål, men uten at forvaltningen av formuen overlates til mottakeren. I slike tilfeller kan det være aktuelt å opprette en stiftelse. Ved bruk av stiftelsesformen kan arvelater legge føringer for hvordan formuen skal forvaltes og brukes. En stiftelse kan opprettes før man dør eller ved testament.

En stiftelse som opprettes ved testament er arving på lik linje med andre legatarer eller loddeiere, men i praksis har det vist seg at rettighetene til slike testamentsstiftelser i mange tilfeller blir tilsidesatt. Den nye arveloven har derfor særlige skifterettslige regler for å ivareta interessene til slike stiftelser.

Kurset gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling