JUS-KURS: Ugyldige vedtak og stadfestelse

Kurset belyser vilkårene og rettsvirkningene av ratihabisjon og kartlegge når dette kan være et praktisk, hensiktsmessig verktøy for forvaltningen.

2 juridiske timer

Webinar

16.11.2021 08.50

Medlemmer: 2 900 NOK / Andre: 3 550 NOK

Les mer og meld deg på her

Dersom et forvaltningsorgan oppdager at det har fattet et ugyldig vedtak, har det flere handlingsalternativer. Dersom vedtaket ikke er eller kan påklages, kan forvaltningen for det første omgjøre vedtaket av eget tiltak utenfor klagesak. En mindre kjent måte å håndtere feil på er såkalt ratihabisjon, som innebærer at forvaltningen stadfester vedtaket til tross for feilen. Dersom et vedtak kan ratihaberes får dette virkning fra samme tidspunkt som det opprinnelige vedtaket, og kan dermed ha fordeler fremfor å fatte et nytt vedtak.

Kurset belyser vilkårene og rettsvirkningene av ratihabisjon og kartlegge når dette kan være et praktisk, hensiktsmessig verktøy for forvaltningen. Gjennom praktiske eksempler diskuteres forholdet mellom ratihabisjon, omgjøring og å fatte nytt vedtak.
______________

 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.