Juslunchen i Tromsø

Radisson Blu Hotel, Tromsø

14.02.2023 11.30 - 12.30

Tema: Kommunal arealforvaltning i Tromsø kommune, med fokus på høyhusbebyggelse

Pris: Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110), oppgir du dette ved påmelding. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.

Påmeldingsfrist: Innen torsdag 9. februar 2023

Meld deg på

Foredragsholder:
Stipendiat Eivind Elvestad fra det juridiske fakultet, UiT Norges Arktiske universitet.

Foredragsholder denne gangen er stipendiat Eivind Elvestad ved det juridiske fakultetet, UiT Norges Arktiske universitet. Elvestad har særlig vært i fokus de siste årene med kritiske blikk på næringsutvikling og byggeprosesser i Tromsø, senest i forbindelse med byggingen av hotellet i Giæverbukta.

Elvestad har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Tromsø, lektor ved det juridiske fakultetet og som rådgiver og senere seniorrådgiver hos daværende Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Siden 2019 har Elvestad vært stipendiat. Avhandlingen skal leveres i 2023.

Virksomheten ledes av en styringsgruppe bestående av tingrettsdommer Oddmund Gamst, advokat Brynjar Østgård, førsteamanuensis Christina Jensen, juridisk rådgiver Benedikte Rørvik Nilsen og advokat Håvard Utstøl Jakobsen.

Foredraget oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning.

Har du tips til aktuelle temaer og foredragsholdere? Send en e-post til juslunch@online.no.