Klarspråk for advokater

Kurset er beregnet på praktiserende advokater som ønsker en innføring i enkle, men viktige grep for å skrive klarere og bedre juridiske tekster.

2 ikke-juridiske timer

Digitalt

13.04.2021 17.00 - 19.00

Kr 600 for medlemmer / kr 1200 for andre

Meld deg på her

Det vil gis en kort introduksjon i generelle klarspråkregler, spesielt rettet mot jurister og advokater og deres arbeidshverdag. Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholder vil dele erfaringer fra arbeidshverdagen som jurist og taleskriver i departementsfellesskapet.

Temaer som vil bli belyst er blant andre:

1) Hvorfor klarspråk?
2) Hvordan redusere bruken av latin og stammespråk?
3) Generelle skrivetips

Kristine Dahl er utdannet jurist (cand.jur.) fra UiO og har videreutdanning i retorikk fra BI. De siste ti årene har Dahl jobbet med kommunikasjon, hovedsakelig som taleskriver for en rekke statsråder. Hun driver nå egen virksomhet hvor hun bistår ulike virksomheter med ulike kommunikasjonstjenester. Dahl holder også kurs i kronikk- og taleskriving, i tillegg til klarspråkkurs.