Kollektiv arbeidsrett - sentrale emner

Arbeider du med kollektiv arbeidsrett? Her får du sentrale emner og annet relevant stoff – slik at du kan holde deg oppdatert.

6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

06.05.2020 08.30 - 16.00

Medlemmer: 4 050 NOK Andre: 5 050 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset behandler sentrale teamer i den kollektive arbeidsretten, og er egnet som både en innføring i og oppdatering i faget. Kurset gir innledningvis en redegjørelse for grunntrekk og begreper i den kollektive arbeidsretten, for så å gi en oversikt over sentrale punkter i læren om tolkning av tariffavtaler i lys av nyere rettspraksis. Det gis en samlet oversikt over normene om fredsplikt og arbeidskamp. I tillegg vil det være en praktisk innføring og erfaringsutveksling i saksforberedelse og prosedyre for arbeidsretten - hva bør du passe på?