Kompensasjon av ikke-økonomisk tap i kontraktsretten

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Professor Lasse Simonsen, Institutt for privatrett, vil innlede.

Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

23.10.2018 16.00 - 18.00

Meld deg på her

Om temaet

I mars 2018 avsa Høyesterett en dom som tilkjente kjøpere av en ny bolig kompensasjon for såkalt ikke-økonomisk tap, se HR-21018-392. Konkret gjaldt saken feilplassering av boligen på tomten, og det ble utmålt et prisavslag basert på den subjektive betydningen for forbrukerne. Denne dommen har gitt Simonsen inspirasjon til å omtale kompensasjon av ikke-økonomisk tap mer generelt i kontraktsretten i hans nye bok "Kompensasjon av mangler ved avhending av fast eiendom" (utgivelsesdato er ennå ikke fastlagt). På seminaret vil Simonsen redegjøre for de tankene han har gjort seg om dette spørsmålet.

 - Frist for påmelding 12. oktober.