E-kurs: Krav til faste ansettelser

Hvor fleksibel kan en arbeidsavtale være, og allikevel være å anse som en fast ansettelse? 1. januar 2019 trådte nye regler for fast ansettelse i kraft, med en ny definisjon på hva en fast ansettelse er og hva den må inneholde.

1 juridisk time

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 900 NOK/ Andre: 1 450 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Dette kurset gir deg en oversikt over de nye reglene om fast ansettelse som gjelder fra 1. januar 2019. Hva betyr de nye reglene for fleksible arbeidsforhold der den ansatte jobber etter behov, hva må stå i arbeidsavtalen og hva er konsekvensene for brudd på kravet om fast ansettelse? Disse spørsmålene vil besvares i dette kurset.

Dette er et digitalt kurs og kan tas når som helst.