Kriminalomsorgen Region Nord: Rettighetskræsj - samfunnsvern. Fra krise til mestring

Da er det åpnet for påmelding til fagkonferansen «Rettighetskrasj - samfunnsvern. Fra krise til mestring».

Scandic Hell Hotell, Stjørdal

10.11.2021 08.00 - 11.11.2021 15.00

2-dagers konferanse EARLY BIRD: kr 2 800,- / 2-dagers konferanse for de som registrerer seg etter 20. september: kr 3 800,- / Overnatting enkeltrom pr. natt: kr 1 350,- / Overnatting dobbeltrom pr. natt: kr 1 500,-

Les mer og meld deg på her

Dette er en nasjonal konferanse som tar for seg fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemming i straffesakskjeden og tjenestetilbudet og berører personer som er strafferettslige utilregnelige, som kommer inn under tvungen omsorg, samt de tilregnelige som må sone ordinær fengsels- eller forvaringsstraff.  

Tema for fagkonferansen er:

  • Voldsrisiko
  • Forebygging
  • Forskning og fagutvikling 
  • Behandling 
  • Rettssikkerhet
  • Omsorg og habilitering

Deltagere på konferansen kommer fra kriminalomsorgen, kommuner og kommunale botiltak, brukerorganisasjoner, helseforetak, habiliteringstjenester, Statsforvaltere m.m.

Se program her (pdf).